Funcions bàsiques

Ms Excel disposa d'un gran nombre de funcions que permeten operar de diferents maneres amb les dades del full de càlcul. En aquesta unitat, es treballen alguns exemples de funcions bàsiques com són la suma o les funcions de data i hora.