Funcions d'ús avançat

Ms Excel proporciona un gran nombre de funcions per a treballar amb diferents tipus de dades i per a optimitzar l'ús del full de càlcul. En aquesta unitat es presenten alguns exemples de funcions de data i hora, estadístiques, recerca, lògiques i d'informació.