Agilitzar càlculs amb l'ús de plantilles

En el treball amb full de càlcul és important conèixer la utilitat de les plantilles, ja que aquestes permetran, a partir d'un model, generar altres fulls similars. En aquest sentit i amb l'objectiu de mantenir una estructura fixa es poden utilitzar les diferents eines de protecció de cel·les o de llibre.