Opcions de millora per visualitzar els gràfics

En el procés de creació de gràfics, a més a més de permetre generar gràfics estàndard, Ms Excel proporciona eines per a la creació de gràfics personalitzats, per a la combinació de diferents tipus de gràfics i per a l'edició d'aquests. En aquesta unitat es treballen aquests aspectes.