Unificar estils

Els estils i temes són dues eines de Ms Word que faciliten l'aplicació de formats i la homogeneització de l'aspecte dels documents. Ambdues desen un grup d'atributs de fàcil aplicació al contingut. Per tant, són eines molt lligades entre elles i és recomanable treballar-les conjuntament.