Opcions avançades en l'ús de taules

Les taules tenen, per defecte, una mida determinada de cel·les i un format estàndard. Aquests elements es poden personalitzar segons les necessitats concretes. A més a més, cal tenir present la possibilitat d'incloure càlculs que operin amb les dades numèriques de la taula.