Crear índexs automàtics

Quan es treballa amb documents llargs amb molta informació, és molt útil conèixer les possibilitats d'eines com són les taules de contingut, els marcadors, els hipervincles, els títols i taules d'il·lustracions i les referències creuades. Totes elles, de diferent manera, faciliten l'accés a punts concrets del contingut.