Plantilles i formularis

Les plantilles i formularis permeten la creació de models de documents en Ms Word. Una plantilla s'utilitza com a patró que conté, ja definits, atributs comuns per a documents diferents. D'una altra banda, si es necesita crear espais per a introduir dades, s'ofereix la possibilitat d'inserir camps de formulari.