El suport bàsic d’una bbdd: les taules d’informació

Ms Access 2010 és un programa que gestiona informació emmagatzemada en taules. Per poder guardar aquesta informació de manera adient, cal definir correctament els camps i les seves propietats.