Relacionar taules per a definir la bbdd

Quan una base de dades (bbdd) està formada per diferents taules que contenen informació vinculada, cal definir i establir aquesta vinculació mitjançant les relacions i definir les propietats d’actuació.