Creació de formularis

En Ms Access 2010, els formularis són una eina molt útil alhora d'introduir dades, ja que permet visualitzar i/o modificar informació de forma molt àgil. A més, els formularis es poden personalitzar segons les necessitats de treball.