Explotació avançada d'una bbdd

Les consultes en una bbdd (base de dades) permeten treballar i extreure informació. Ara bé, cal conèixer les opcions avançades de definició i estructura d’una consulta, per tal de mostrar uns registres concrets o bé dur a terme diferents accions amb registres determinats.