Art amb Ms PowerPoint i enllaços

Ms PowerPoint 2010 conté diferents objectes gràfics que permeten representar gràficament la informació de manera més visual. La utilització d'objectes tipus SmartArt, WordArt, formes i enllaços en son exemples.