La impressió de les presentacions

Les presentacions creades en Ms PowerPoint 2010 també es poden imprimir segons el format i les especificacions tècniques que es necessiten per fer-ne la corresponent exposició.