Opcions addicionals de Ms PowerPoint

Ms PowerPoint 2010 presenta opcions molt útils pel que fa a una presentació ja acabada: permet afegir comentaris addicionals per tal de fer-ne una revisió posterior, permet desar amb contrasenya d'obertura i/o de modificació, permet empaquetar vàries presentacions per executar-les una darrera l'altra de forma automàtica, permet exportar a Ms Word, etc.