Revisar el document

Ms Word disposa de vàries eines per a revisar l'ortografia i gramàtica dels documents. En aquest procés caldrà sempre definir la llengua del text i, a continuació, aplicar la correcció, amb la possibilitat d'utilitzar elements d'autocorrecció i diccionaris personalitzats.