Organitzar informació amb l'ús de taules

Una manera sencilla d'organitzar el contingut d'un document és fer-ho mitjançant l'eina Taules. La seva estructura presenta de forma clara els valors del text i es pot modificar segons les necessitats concretes de la informació.