Organitzar informació amb l'ús de taules

2. Seleccionar i eliminar elements

En una taula podem eliminar tant el contingut de les cel·les com una cel·la completa, una fila o una columna, amb el seu contingut inclòs.

Quan s’elimina una part de la taula també resta eliminat el contingut que s’havia inserit.

Quan eliminem el contingut de la cel·la aquesta es manté a la taula, és a dir, no desapareix. Si eliminem la cel·la completa a més a més del contingut desapareix la cel·la; per tant, aquella fila tindrà una cel·la menys que la resta de files de la taula.

Totes aquestes opcions resulten molt interessants per a modificar l’estructura inicial de la taula i poder anar adaptant-la al contingut que es vol inserir. De la mateixa manera si la taula té una estructura complexa pot anar definint-se a mida que s’escriu el text. Destacar que per a poder eliminar qualsevol element d’una taula cal conèixer prèviament les diferents utilitats i formes de selecció, ja que caldrà seleccionar la part de la taula que es vol suprimir.

Activitat

Obrir el document wor10n1_u05_act02_fitxer.docx i crear una taula com la que es mostra a continuació (fer clic a la imatge per fer-ne un zoom):

  1. Seleccionar la primera fila de la taula creada i donar format cursiva al contingut.
  2. Amb un parell de línies de separació, fer una còpia de la taula creada anteriorment.
  3. En aquesta nova taula, eliminar la columna situada més a la dreta.
  4. Per últim, eliminar la última fila de la taula.

Per resoldre l’activitat consulta els recursos de la zona dreta.

RECURSOS

Per resoldre l'activitat proposada pots consultar la teoria relacionada i visualitzar el vídeo tutorial per la resolució de l'activitat.

Seleccionar i eliminar elements

Tutorial

Per visualitzar el tutorial correctament, és necessari activar l'opció per veure'l en pantalla complerta.