Crear una base de dades amb Ms Excel

El treball amb llistes de dades és molt habitual en Ms Excel. Per optimitzar el tractament de la informacio és important conèixer les eines de les que disposa el programa, tant per crear les llistes com per seleccionar determinades dades.