Crear una base de dades amb Ms Excel

Activitat global

Amb aquesta activitat es practicaran conjuntament els temes treballats en aquesta unitat: crear una base de dades, ordenar, autofiltres i filtres avançats.

Activitat

Obrir el full de càlcul ex10n1_u04_actglobal_fitxer.xlsx i realitzar els següents punts:

 1. Realitzar les següents accions al full “Apartat1”:
  • Copiar la base de dades que hi ha al full “LlistatOriginal” al full “Apartat1”.
  • Ordenar la taula per “PARTIT JUDICIAL” i “SUPERFÍCIE” (ascendent pels dos camps).
  • Realitzar un filtre (automàtic) que mostri les 10 poblacions amb menys població (camp CENS 2008).
 2. A continuació, copiar al full “Apartat2” la base de dades del full “LlistatOriginal” i realitzar un filtre (automàtic) que mostri les poblacions amb una superfície entre 20 i 50.
 3. Per últim, copiar al full “Apartat3” la base de dades del full “LlistatOriginal” i realitzar els següents filtres avançats, el resultat caldrà copiar-ho a sota de la llista de dades:
  • Una primera llista amb les poblacions que pertanyen al “PARTIT JUDICIAL” de “Vic” i al de ”Berga”.
  • A continuació, amb un altre filtre avançat, crear una segona llista amb les poblacions amb menys de 10.000 habitants i amb una superfície superior a 50.
  • Una última que mostri les poblacions de la comarca del “Vallès Occidental” amb partit judicial “Sabadell”.

Per resoldre l’activitat consulta el recurs de la zona dreta.

RECURSOS

Consultar el procés per resoldre l’activitat proposada i el fitxer solucionat:

Pas a pas de l'activitat

Fitxer solucionat