Crear una base de dades amb Ms Excel

3. Filtres avançats

Quan es copia el resultat del filtre a una altra ubicació, les dades no mantenen cap lligam amb les dades de la taula origen.

A més a més dels autofiltres, Ms Excel també permet seleccionar dades mitjançant els filtres avançats. Aquest tipus de filtre permet generar conjunts de criteris de recerca més complexos, ja que serà el propi usuari qui determini els paràmetres a utilitzar.

D’una altra banda, cal tenir present que aquest tipus de filtre permet copiar les dades filtrades a una altra ubicació del full de càlcul, de manera que es pot mantenir la taula origen a la seva ubicació inicial i, alhora, generar una nova taula amb els registres filtrats a una altra posició del llibre.

Activitat

Obrir el full de càlcul ex10n1_u04_act03_fitxer.xlsx i realitzar els següents punts:

  1. A partir de la taula que es mostra, realitzar els següents filtres avançats. El resultat s’ha de copiar a sota de la llista de dades:
    • Crear una llista que mostri els registres de Tarragona i de Lleida.
    • Crear una segona llista que mostri els registres home i amb una edat entre 20 i 45 anys.
    • Per últim, fer una llista que mostri els registres amb un sou inferior a 1.500€.

Per resoldre l’activitat consulta els recursos de la zona dreta.

RECURSOS

Per resoldre l'activitat proposada pots consultar la teoria relacionada i visualitzar el vídeo tutorial per la resolució de l'activitat.

Filtres avançats

Tutorial

Per visualitzar el tutorial correctament, és necessari activar l'opció per veure'l en pantalla complerta.