Validació de dades

Ms Excel disposa de determinades eines que permeten facilitar la introducció de valors en un full quan interessa que aquesta es faci de forma homogènia. La Validació de dades i les llistes desplegables controlen el tipus de dades que han de contenir les cel·les. D'una altra banda, l'Auditoria de fórmules facilita la localització i solució d'errors.