Validació de dades

2. Llistes desplegables

Quan molts usuaris treballen sobre una mateixa taula, és bo homogeneïtzar l’entrada de les dades, és a dir, que a l’hora d’introduir-les en un camp, tothom faci servir les mateixes paraules per facilitar la posterior recerca de registres. Una de les eines que proporciona Ms Excel per aconseguir-ho és la creació de llistes desplegables. Així, en seleccionar una cel·la, apareix un desplegable des d’on es pot triar un dels valors.

En aquesta unitat s’explicarà el procediment per poder crear aquests llistats associats a una cel·la.

Activitat

Obrir el full de càlcul ex10n1_u06_act02_fitxer.xlsx i realitzar els passos que s’indiquen a continuació:

  1. Seleccionar la columna B a partir de la fila 3 i inserir una validació que només permeti seleccionar dades de la llista del rang E4:E10.
  • Quan fem clic sobre les cel·les amb la validació de Llista, s'ha de mostrar el següent missatge d’entrada: “Seleccionar valors de la llista” amb el títol: “Ajuntaments”.
  • Si s’escriu un text que no està a la llista, s'ha de mostrar el missatge d’error estil atura: “Seleccionar els valors de la llista desplegable”, amb el títol: “Error en introducció de valors”.
  • Introduir valors per comprovar que la validació de llista funciona correctament.

Per resoldre l’activitat consulta els recursos de la zona dreta.

RECURSOS

Per resoldre l'activitat proposada pots consultar la teoria relacionada i visualitzar el vídeo tutorial per la resolució de l'activitat.

Llistes desplegables

Tutorial

Per visualitzar el tutorial correctament, és necessari activar l'opció per veure'l en pantalla complerta.