Validació de dades

3. Auditoria de fórmules

Quan una cel·la conté una fórmula o un error, podem utilitzar l’ Auditoria de fórmules per visualitzar les cel·les implicades a la fórmula, buscar possibles errades i poder corregir-les.

Així doncs, és una eina que pot ser de gran ajuda quan es treballa amb fulls amb moltes dades per a facilitar la localització tant d’errades com per veure les diferents connexions entre les cel·les de la taula.

En aquesta unitat es treballaran totes les opcions existents per rastrejar i marcar el lligam o la unió existent entre diferents cel·les.

Activitat

Obrir el full de càlcul ex10n1_u06_act03_fitxer.xlsx i realitzar els següents punts:

Observar que a les dades que es mostren hi ha errors. Caldria detectar l'origen d'aquests i per tant cal:

  1. Situar-se sobre la cel·la H8 i rastrejar les cel·les dependents.
  2. Situar-se sobre la cel·la I4 i rastrejar les cel·les precedents.
  3. Modificar el que calgui per tal que no hi hagi error a la cel·la I4.
  4. Observar com a la cel·la E10 es mostra un missatge d’error, el qual és degut a què el càlcul no es pot realitzar. Modificar el rang E3:E7 per tal que el missatge no es mostri.
  5. Situar-se sobre la cel·la C8.
  6. Rastrejar l’error i modificar la fórmula.
  7. Activar l’ auditoria de fórmules i modificar la cel·la F12 per a que no doni error.
  8. Esborrar totes les fletxes que hagin quedat al full.

Per resoldre l’activitat consulta els recursos de la zona dreta.

RECURSOS

Per resoldre l'activitat proposada pots consultar la teoria relacionada i visualitzar el vídeo tutorial per la resolució de l'activitat.

Auditoria de fórmules

Tutorial

Per visualitzar el tutorial correctament, és necessari activar l'opció per veure'l en pantalla complerta.