Validació de dades

1. Validació de dades

Ms Excel permet controlar el tipus i/o valor de les dades que es poden introduir en determinades cel·les d'un full de càlcul gràcies a la Validació de les dades.

Cal tenir en compte, però, que amb aquesta eina es pot controlar el tipus de dades que ha de contenir una cel·la (data, text, nombre amb restriccions…) però no es pot controlar el format de la cel·la.

El programa també permet establir diferents missatges d’ajuda on orienta l’usuari sobre quin tipus de dada admet la cel·la o l’interval de cel·les amb una validació de dades; i també té l’opció de mostrar un missatge d’advertència en cas d’introduir-hi un valor erroni.

Activitat

Obrir el full de càlcul ex10n1_u06_act01_fitxer.xlsx i realitzar els passos que s’indiquen a continuació:

 1. Seleccionar la columna A a partir de la fila 4 (NOMBRES ENTERS ENTRE 250 i 500) i definir una validació perquè només permeti entrar aquesta franja numèrica.
  • Al seleccionar les cel·les que tenen la validació dins la columna A, s’ha de mostrar un missatge d’entrada amb el text “Introduir valors enters entre 250 i 500” i amb el títol: “Entrada enters”.
  • Si s'introdueix un valor que no està dins de la franja numèrica, ha de mostrar el missatge d‘informació: “Només enters entre 250 i 500”, amb el títol: “Errada de valor”.
  • Provar el funcionament: Introduir els valors 200 i 500,25 (ha de mostrar el missatge d’error).
 2. Seleccionar la columna B a partir de la fila 4 (NOMBRES DECIMALS MENORS QUE 1.000) i definir una validació que només permeti entrar aquests valors.
  • Al seleccionar les cel·les amb la validació s’ha de mostrar un Missatge d’entrada que digui “Només decimals menors que 1.000” i el títol del missatge d’entrada: “Entrada decimals”.
  • Si s'escriu un valor que no estigui dins aquesta franja numèrica ha de mostrar el missatge d‘advertència: “Només decimals menors que 1.000”, amb el títol: “Errada de valor”.
 3. Seleccionar la columna C a partir de la fila 4 (NOMÉS DATES DELS ANYS 2013 i 2014) on la validació ha de permetre entrar dates d’aquests dos anys.
  • Al seleccionar les cel·les amb la validació, s’ha de mostrar un missatge d’entrada amb el text “Només dates entre 01/01/2013 i 31/12/2014”.
  • Si es posa una data d’un altre any ha de donar el missatge atura: “Introduir una data compresa entre el 01-01-2013 i el 31-12-2014”, amb el títol “Errada de valor”.

Per resoldre l’activitat consulta els recursos de la zona dreta.

RECURSOS

Per resoldre l'activitat proposada pots consultar la teoria relacionada i visualitzar el vídeo tutorial per la resolució de l'activitat.

Validació de dades

Tutorial

Per visualitzar el tutorial correctament, és necessari activar l'opció per veure'l en pantalla complerta.