Calcular en una base de dades

2. Funcions bases de dades

A més a més dels càlculs que s’han pogut veure en altres unitats, les bases de dades de Ms Excel ens ofereixen la possibilitat d’utilitzar les funcions de base de dades per a poder realitzar càlculs a partir d’uns criteris o condicions. Aquestes funcions ens permeten realitzar diferents operacions en una llista o taula de dades en funció d’uns criteris.

Vegem un exemple de les funcions BDSUMA, BDMAX, BDMIN, BDPRODUCTE, BDMITJANA i BDCOMPT a partir d’un mateix llibre.

Entre les funcions existents es treballen:

  • BDSUMA: retorna la suma de les entrades de la base de dades que compleixin els criteris indicats.
  • BDMAX: retorna el valor màxim de les entrades de la base de dades que compleixin els criteris introduïts.
  • BDMIN: retorna el valor més petit de les entrades de la base de dades que compleixin els criteris indicats.
  • BDPRODUCTE: retorna el producte de les entrades de la base de dades que compleixin els criteris indicats.
  • BDMITJANA: retorna el valor promig de les entrades de la base de dades que compleixin els criteris indicats.
  • BDCOMPT: compta el nombre d’entrades numèriques de la base de dades que compleixin els criteris indicats.
Activitat

Obrir el full de càlcul ex10n2_u05_act02_fitxer.xlsx i realitzar els següents punts:

A partir de la taula que es mostra, realitzar els següents càlculs utilitzant les funcions de bases de dades:

  1. Cel·la K6: calcular la mitjana dels naixements del 2010 a la província de Barcelona (B).
  2. Cel·la K8: mostrar el valor més petit dels naixements del 2012 a la província de Girona (G).
  3. Cel·la K10: calcular quantes comarques van tenir més de 2.000 naixements al 2011 a la província de Barcelona.
  4. Cel·la K12: calcular el total de naixements al 2012 a la província de Lleida.

Per resoldre l’activitat consulta els recursos de la zona dreta.

RECURSOS

Per resoldre l'activitat proposada pots consultar la teoria relacionada i visualitzar el vídeo tutorial per la resolució de l'activitat.

Funcions bases de dades

Tutorial

Per visualitzar el tutorial correctament, és necessari activar l'opció per veure'l en pantalla complerta.