Calcular en una base de dades

Activitat global

Amb aquesta activitat es practicaran conjuntament els temes treballats en aquesta unitat: Subtotals i funcions de bases de dades.

Activitat

Obrir el full de càlcul ex10n2_u05_actglobal_fitxer.xlsx i, a partir de les dades de la taula que es mostra al full de càlcul, realitzar les següents operacions:

 1. Al full “Apartat1”: calcular, mitjançant subtotals, la mitjana de visitants/arribades per país.
 2. Al full “Apartat2”: calcular, mitjançant subtotals, la suma de visitants/arribades per país.
 3. Al full “Apartat3”: utilitzant les funcions BD, realitzar els següents càlculs:
  • Cel·la I7: calcular la mitjana de visitants/arribades de l’Índia. Observar com a J6:J7 ja hi és el criteri.
  • Cel·la L7: calcular quantes ciutats hi ha a la llista que siguin dels Estats Units d’Amèrica (USA) amb més de 4.000.000 (a l’estar en milers, implica quatre milions) de visitants/arribades. Observar com a M6:N7 ja hi és el criteri de país i falta concretar el criteri del nombre de visitants.
  • Cel·la I11: mostrar el valor de visitants de la ciutat xinesa que té menys visitants/arribades. Observar com a J10:J11 ja hi és el criteri.
  • Cel·la L11: mostrar el valor de visitants de la ciutat tailandesa que té més visitants/arribades. Observar com a M10:M11 ja hi és el criteri.

Per resoldre l’activitat consulta el recurs de la zona dreta.

RECURSOS

Consultar el procés per resoldre l’activitat proposada i el fitxer solucionat:

Pas a pas de l'activitat

Fitxer solucionat