Creació d'informes

Ms Access 2010 permet crear informes. Els informes són llistats de dades que mostren la informació, seguint un determinat disseny, amb l'opció de fer-ne la corresponent impressió. Són personalitzables i permeten agrupar i resumir dades segons el criteri aplicat.