Automatitzar accions

Poder realitzar un conjunt d’accions amb un sol clic, o bé mostrar uns registres resultat d’una consulta des d'un formulari, o… són diferents accions que es poden guardar sota el concepte de macro. En aquest tema es definirà el concepte, es detallarà la usabilitat i es treballaran diferents exemples d’aplicació.