Automatitzar accions

2. Exemples de macros

Les macros permeten automatitzar accions a les bases de dades. En aquest sentit, cal destacar que es poden crear moltíssims tipus de macros amb utilitats molt diferents, en cada cas i segons les característiques de la base de dades, s’haurà de decidir quines poden resultar més pràctiques.

A continuació, es treballaran dos exemples concrets de creació de macros. El primer indica com fer que la base de dades es tanqui guardant automàticament els canvis i la segona com generar còpies de seguretat d’objectes.

Activitat

Obrir la base de dades (acc10N2_U02_Act02_Fitxer.accdb) i realitzar els següents punts:

  1. Crear una macro que realitzi una còpia de la taula “ESCOLES” assignant-li com a nom la data en la que es fa el duplicat. Desar la macro amb el nom “CopiaSeguretat”.
  2. Crear una macro que a l’executar-se surti del programa Ms Access desant automàticament els canvis realitzats. Desar la macro amb el nom “SortirAccess”.

Per resoldre l’activitat consulta els recursos de la zona dreta.

RECURSOS

Per resoldre l'activitat proposada pots consultar la teoria relacionada i visualitzar el vídeo tutorial per la resolució de l'activitat.

Exemples de macros

Tutorial

Per visualitzar el tutorial correctament, és necessari activar l'opció per veure'l en pantalla complerta.