Importar i exportar a altres aplicacions

Ms Access i la inter-relació amb altres programes o amb ell mateix, permet realitzar anàlisis amb diferents eines o diferents objectes. En aquesta unitat es treballaran totes les opcions d’importació i exportació de dades.