Importar i exportar a altres aplicacions

1. Importar i exportar

El procés d’importar i/o exportar dades de Ms Access 2010 amb altres programes facilita sovint la combinació d’aquestes dades amb treballs realitzats amb altres aplicacions. Per exemple, a l’hora de fer una publitramesa amb Ms Word, es podrien aprofitar dades desades en una base de dades. La importació de dades permet incloure, a la base de dades de Ms Access 2010, els valors desats en un altre fitxer. En importar dades, es crea una còpia de la informació en una nova taula i, per tant, el fitxer d’origen no pateix cap modificació.

El procés d’importació permet definir vinculació entre les taules, que restaran lligades entre elles.

També pot ser interessant, afegir les dades importades en una taula ja existent. L’opció d’importar també permet incloure vinculacions. Cal remarcar que si les dades només s’utilitzaran a Ms Access 2010, és més interessant importar-les, però si, per exemple, s’actualitzaran en un altre fitxer, caldrà fer una vinculació.

L’exportació de dades permet enviar les dades de la base de dades a un fitxer extern, que pot ser una altra base de dades existent, un full de càlcul, un format de text i d’altres formats. A l’exportació les dades es copien al nou fitxer, en cap cas es traslladen i per tant es pot continuar treballant a la base de dades.

Activitat

Obrir la base de dades (acc10N2_U04_Act01A_Fitxer.accdb) i realitzar els següents punts:

  1. Exportar la taula “AJUNTAMENTS” del fitxer de base de dades a un fitxer de Ms Excel i desar-ho a una carpeta local de l’ordinador. Indicar que s’exportaran totes les dades amb format i disseny. Desar les característiques de l’exportació amb el nom “AJUNTAMENTS A MS EXCEL”.
  2. Importar a la base de dades el fitxer de text (acc10N2_U04_Act01B_Fitxer.txt) indicant que es vol crear una nova taula al fitxer de base de dades actual. Al procés d’importació indicar que la primera fila conté els noms de camps i que no es vol definir clau principal per a la taula. El nom de la nova taula ha de ser “PROVÍNCIES”.

Per resoldre l’activitat consulta els recursos de la zona dreta.

RECURSOS

Per resoldre l'activitat proposada pots consultar la teoria relacionada i visualitzar el vídeo tutorial per la resolució de l'activitat.

Importar i exportar

Tutorial

Per visualitzar el tutorial correctament, és necessari activar l'opció per veure'l en pantalla complerta.