Importar i exportar a altres aplicacions

2. Importar i exportar amb macros

La importació i exportació de dades es pot executar, com ja s’ha vist a l’apartat anterior, mitjançant les opcions pròpies de Ms Access 2010. A més a més, el programa permet desar les importacions i exportacions creades per tal de poder executar-les tantes vegades com sigui necessari.

Les macros permeten incloure l’execució d’importacions i exportacions dins d’un conjunt d’accions automatitzades. D’aquesta manera, es pot crear una macro que generi, per exemple, una importació i que a continuació realitzi altres accions. El fet d’incloure la importació o exportació a una macro també dóna la possibilitat d’executar-la des d’un botó de comandament inserit, per exemple, a un formulari.

Les accions de macro que treballen amb opcions d’importació i exportació de dades són:

  • EjecutarImportaciónExportaciónGuardada
  • ImportarExportarDatos
  • ImportarExportarHojaDeCálculo
  • ImportarExportarTexto
Activitat

Obrir la base de dades (acc10N2_U04_Act02A_Fitxer.accdb) i realitzar els següents punts:

  1. Crear una macro que exporti la taula “AJUNTAMENTS” a un nou llibre de Ms Excel anomenat “Ajuntaments_Excel.xlsx” ubicat a l’escriptori. Desar la macro amb el nom “Exportar Ajuntaments”.
  2. Crear una macro que importi el full de càlcul (acc10N2_U04_Act02B_Fitxer.xlsx), creant una nova taula a la base de dades amb el nom “NOVA TAULA”. S’ha de tenir en compte que el fitxer de Ms Excel conté noms de camp. Desar la macro amb el nom “ImportarFullCàlcul”.

Per resoldre l’activitat consulta els recursos de la zona dreta.

RECURSOS

Per resoldre l'activitat proposada pots consultar la teoria relacionada i visualitzar el vídeo tutorial per la resolució de l'activitat.

Importar i exportar amb macros

Tutorial

Per visualitzar el tutorial correctament, és necessari activar l'opció per veure'l en pantalla complerta.