Disseny de formularis avançats

Dissenyar formularis segons les necessitats de l’usuari inclou conèixer les opcions avançades de creació com definir camps calculats, definir propietats generals del formulari i definir accions automatitzades. Tots aquests aspectes es treballaran en aquesta unitat.