Disseny de formularis avançats

Activitat global

Amb aquesta activitat es practicaran conjuntament els temes treballats en aquesta unitat: disseny de formularis, controls calculats i macros.

Activitat

Obrir la base de dades (acc10N2_U03_ActGlobal_Fitxer.accdb) i realitzar els següents punts:

 1. Obrir el formulari “USUARIS” i modificar l’aspecte del camp “PÈRDUA CARNET” per a que es mostri com a botó d’opció enlloc de casella de verificació.
 2. Modificar la ubicació dels camps al formulari, de manera que es mostrin en el següent ordre: “NOM”, “COGNOM”, “DATANAIXEMENT”, “TELÈFON”, “E-MAIL”, “PÈRDUA CARNET”, “NÚMERO CARNET” i “BARRI”.
 3. A continuació, modificar l’ordre de tabulació per a que el desplaçament del cursor amb el teclat es correspongui a la nova situació dels camps al formulari.
 4. Protegir el formulari perquè no es permeti afegir noves dades.
 5. Desar els canvis al formulari “USUARIS” i tancar-lo.
 6. Obrir el formulari “LLIBRES” i inserir un control quadre de text. En aquest control, cal crear un camp calculat que calculi el 2% del camp “PREU EXEMPLAR”. Donar-li al control el nom “CÀLCUL PERCENTATGE”.
 7. Al mateix formulari, crear un segon control quadre de text que concateni els valors dels camps “REFERÈNCIA” i “TÍTOL” separats per un guió. Donar-li al control el nom “NOM COMPLET”.
 8. Desar els canvis al formulari “LLIBRES”.
 9. A continuació, crear una macro BuscarRegistro. Aquesta macro ha de permetre que, mitjançant la inserció d’una “REFERÈNCIA” a un quadre de text independent del formulari “LLIBRES” es localitzi el llibre al que li correspon el valor. Per fer-ho, cal crear el control independent, la macro i un botó de comandament que l’executi al fer-hi clic.
 10. Desar la macro amb el nom “MacroBuscarRegistre”.
 11. Comprovar el funcionament de la macro creada.

Per resoldre l’activitat consulta el recurs de la zona dreta.

RECURSOS

Consultar el procés per resoldre l’activitat proposada i el fitxer solucionat:

Pas a pas de l'activitat

Fitxer solucionat