Disseny de formularis avançats

3. Macros

Les macros permeten automatitzar tasques a la base de dades. Entre els diferents tipus d’acció que incorpora Ms Access 2010, n’hi ha alguns que treballen directament amb l’objecte Formularis.

L’acció BuscarRegistro permet automatitzar en un formulari la recerca de dades, de manera que l’usuari pugui localitzar fàcilment i ràpidament les dades del registre que li interessi. Aquesta acció pot anar acompanyada d’altres, com Ir a control o Buscar siguiente.

L’acció Abrir formulario permet que, per exemple mitjançant un botó de comandament, s’obri un formulari des d’un altre. Tot i que això ja es pot generar a partir dels botons de comandament, fer-ho amb una macro ofereix més possibilitats, perquè permetrà integrar l‘acció com a part d’un grup d’accions, és a dir, per exemple que s’obri el formulari i també es maximitzi. A més a més, la macro també permet filtrar les dades a presentar al nou formulari. El filtratge de les dades es fa a partir de dos arguments d’acció: Nombre del filtro o Condición Where.

D’una altra banda, l’acció Establecer valor és molt útil per a poder treballar amb les propietats dels controls mitjançant macros; permet assignar valors o propietats determinades als valors del formulari.

Activitat

Obrir la base de dades (acc10N2_U03_Act03_Fitxer.accdb) i realitzar els següents punts:

  1. Crear un formulari en blanc que contingui un quadre de text. Aquest formulari s’utilitzarà per filtrar les dades del formulari “ESCOLA-TIPUS” pel camp “CodiAssignació”. El nom del control ha de ser “FiltreCodi” i el nom de l’etiqueta ha de ser “Filtre Codi”. Assignar com a nom del formulari el text “Formulari Filtre”.
  2. Crear una macro que obri el formulari “ESCOLA-TIPUS” segons el valor introduït al quadre de text “FiltreCodi” del formulari “Formulari Filtre” creat a l’anterior apartat. Per fer-ho utilitzar l’eina Condición WHERE, el qual ha de cercar al camp “CodiAssignació” de la taula “ESCOLA-TIPUS”. El nom de la macro ha de ser “MacroFiltre.
  3. Per últim, assignar la macro creada a un botó de comandament del formulari “Formulari Filtre”. El nom del títol del botó ha de ser “Obre Escoles-Tipus” i s’ha d’executar al fer-hi clic. Comprovar el seu funcionament.

Per resoldre l’activitat consulta els recursos de la zona dreta.

RECURSOS

Per resoldre l'activitat proposada pots consultar la teoria relacionada i visualitzar el vídeo tutorial per la resolució de l'activitat.

Macros

Tutorial

Per visualitzar el tutorial correctament, és necessari activar l'opció per veure'l en pantalla complerta.