Disseny de formularis avançats

1. Disseny de formularis

En el procés de creació de formularis, Ms Access 2010 permet modificar el disseny d’aquests. En aquest sentit, cal tenir present que es poden afegir nous controls de formulari amb l’objectiu de facilitar la introducció de dades i el treball amb aquestes.

Quan s’insereix al formulari un camp configurat com a Sí/No a les propietats de la taula, el programa per defecte li assigna una casella de verificació. Si l’usuari ho considera adient pot canviar l’aspecte de la casella inserint un botó d’opció o bé un botó d’alternar. De la mateixa manera, es poden crear grups d’opcions per a camps amb valors tancats, per exemple per al camp Sexe es pot incloure un grup d’opcions que només permeti seleccionar entre els valors Home i Dona.

D’una altra banda, també poden resultar interessants controls com la Pestanya o el Subformulari en el moment de dissenyar el formulari, ja que ambdues eines faciliten l’estructuració i visualització de les dades que es mostren. A més a més, quan es dissenya un formulari cal tenir present l’ordre de tabulació que és l’ordre en que es desplaça la tecla Tabulador. Aquesta tecla s’utilitza per desplaçar-se pels controls i l’ordre en que ho fa depèn de la configuració que li vol aplicar l’usuari.

Per últim, es treballarà com protegir el formulari si interessa que no tots els usuaris que hi tenen accés puguin fer tot tipus de modificació.

Activitat

Obrir la base de dades (acc10N2_U03_Act01_Fitxer.accdb) i realitzar els següents punts:

  1. Al formulari “ESCOLA-TIPUS” crear un grup d’opcions que mostri els diferents valors de tipus d’ensenyament: “EI”, ”EP”, ”ESO” i “BAT” (continguts al camp “Tipus” de la taula “TIPOLOGIA”). Configurar el grup d’opcions amb caselles de verificació associat al camp “TIPUS” i estil Bajo relieve. El títol del grup d’opcions ha de ser “TIPUS”.
  2. Suprimir el control sencer quadre de text del camp “Tipus” per que no es mostri duplicat.
  3. Des de les propietats, modificar l’ordre de tabulació del formulari de manera que el cursor no passi pel valor automàtic “CodiAssignació”.
  4. Protegir el formulari per que no es permeti eliminar-ne dades.

Per resoldre l’activitat consulta els recursos de la zona dreta.

RECURSOS

Per resoldre l'activitat proposada pots consultar la teoria relacionada i visualitzar el vídeo tutorial per la resolució de l'activitat.

Disseny de formularis

Tutorial

Per visualitzar el tutorial correctament, és necessari activar l'opció per veure'l en pantalla complerta.