Disseny d'informes avançats

Per presentar la informació que conté una bbdd (base de dades) mostrant els registres amb una disposició d’ordre i de grup concreta, amb càlculs i altres opcions de disseny, cal conèixer les opcions avançades de disseny d'informes.