Disseny d'informes avançats

1. Ordenar i agrupar des del disseny

Quan es crea un informe amb l’assistent, s’ofereix la possibilitat d’ordenar l’informe per algun dels camps que s’inclouen. De la mateixa manera, es poden establir agrupacions i resums de dades. Aquestes opcions són molt útils, però si només es treballen des de l’assistent, l’usuari es veu obligat a repetir l’informe en cas que les vulgui afegir un cop creat.

Ms Access 2010 permet agrupar les dades de l’informe per un o més camps.

Així doncs, resulta interessant conèixer quines possibilitats ofereix Ms Access 2010 per treballar aquestes opcions des del disseny de l’informe, ja que fàcilment es pot donar el cas que calgui modificar-ne algun.

L’eina Agrupar y ordenar de la Vista Diseño permet afegir, modificar o eliminar les agrupacions de camps i l’ordenació de les dades. Per treballar amb aquesta opció, caldrà conèixer quines opcions inclou.

Activitat

Obrir la base de dades (acc10N2_U05_Act01_Fitxer.accdb) i realitzar els següents punts:

  1. L’informe “ESCOLES” mostra el nom, l’adreça, el codi i el municipi al que pertany cada escola. En aquest informe es demana aplicar-hi el següent:
    • Ordenar, des de la vista disseny, les dades de l’informe “ESCOLES” de tal manera que es mostrin ordenades pel camp “MUNICIPI”.
    • Agrupar les dades de l’informe “ESCOLES” pel camp “MUNICIPI”. Activar l’encapçalament i peu de grup i configurar l’informe perquè mantingui els grups junts en una pàgina.
  2. L’informe “ESCOLES1” mostra el nom, el codi, el municipi i el nombre d’alumnes de cada centre. En aquest informe es demana aplicar-hi el següent:
    • Agrupar les dades de l’informe “ESCOLES1” pel camp “CODI”. Activar l’encapçalament i peu de grup i incloure el subtotal d’alumnes com a % del Total general al peu de grup i el total general del mateix camp.

Per resoldre l’activitat consulta els recursos de la zona dreta.

RECURSOS

Per resoldre l'activitat proposada pots consultar la teoria relacionada i visualitzar el vídeo tutorial per la resolució de l'activitat.

Ordenar i agrupar des del disseny

Tutorial

Per visualitzar el tutorial correctament, és necessari activar l'opció per veure'l en pantalla complerta.