Disseny d'informes avançats

Activitat global

Amb aquesta activitat es practicaran conjuntament els temes treballats en aquesta unitat: ordenar i agrupar dades, controls calculats i macros.

Activitat

Obrir la base de dades (acc10N2_U05_ActGlobal_Fitxer.accdb) i realitzar els següents punts:

 1. A l’informe “USUARIS” realitzar les següents accions:
  • Ordenar les dades pel “BARRI” de cada usuari.
  • Agrupar les dades pel “BARRI” de cada usuari.
 2. A l’informe “USUARIS” crear un camp calculat que indiqui per als registres que no tinguin “TELÈFON” el valor “No disposa de telèfon”. El mateix valor ha de restar buit per aquells que sí tenen número de telèfon.
 3. Fent servir una consulta, crear una macro anomenada “ObrirInforme” que mostri les dades de l’informe “USUARIS” segons el valor seleccionat al quadre combinat del formulari “FILTREUSUARIS”. El nom de la consulta ha de ser “ConsultaFiltre”.
  • La macro s’ha d’executar mitjançant el botó de comandament del formulari indicat.
  • Comprovar el funcionament de la macro.

Per resoldre l’activitat consulta el recurs de la zona dreta.

RECURSOS

Consultar el procés per resoldre l’activitat proposada i el fitxer solucionat:

Pas a pas de l'activitat

Fitxer solucionat