Representació gràfica de les dades

A partir d'una taula de dades es pot crear un gràfic que representi aquestes dades. Ms Excel presenta diferents tipus de gràfics com són el de columnes, barres o els circulars. Tots ells es poden editar per a personalitzar la representació segons els interessos de l'usuari.