Representació gràfica de les dades

4. Editar gràfics

Depenent del tipus de gràfic, Ms Excel activa diferents opcions d’edició.

Un cop creat un gràfic, aquest té l’aparença que Ms Excel li dóna per defecte. Si interessa aplicar un altre tipus d’aparença, aquesta es pot canviar mitjançant totes les eines que té disponibles per a modificar les propietats del gràfic.

Cal tenir present que les propietats i opcions d’edició dels gràfics poden canviar en funció del tipus de gràfic amb el que s’està treballant. Per exemple, a un gràfic tridimensional no se li pot aplicar una línia de tendència.

Activitat

Obrir el full de càlcul ex10n1_u03_act04_fitxer.xlsx i realitzar els següents punts:

 1. A partir de les dades de la taula que es mostra al full de càlcul, realitzar un gràfic de columnes que mostri només les dades de la columna 31.12.09, sense el total.
 2. Les característiques del gràfic han de ser les que s’indiquen a continuació:
  • Model de columna agrupada.
  • El títol del gràfic serà: “Evolució per col·lectius” i s’ha de mostrar per sobre del gràfic.
  • Situar la llegenda a la part inferior del gràfic.
 3. A continuació, modificar el tipus de gràfic al model Barra agrupada.
 4. Afegir al gràfic les dades de la segona columna de valors de la taula, és a dir, les corresponents a 31.12.10.
 5. A l’àrea de gràfic, donar-li un color de fons.
 6. Mostrar les etiquetes de les dades a cada barra, de manera que es mostri el valor que representa cadascuna d’elles.
 7. Afegir un títol per l’eix vertical principal amb el text “Col·lectius”.

Per resoldre l’activitat consulta els recursos de la zona dreta.

RECURSOS

Per resoldre l'activitat proposada pots consultar la teoria relacionada i visualitzar el vídeo tutorial per la resolució de l'activitat.

Editar gràfics

Tutorial

Per visualitzar el tutorial correctament, és necessari activar l'opció per veure'l en pantalla complerta.