Representació gràfica de les dades

3. Gràfics circulars

Els gràfics circulars s’utilitzen per presentar l’aportació de cada valor a un total. Representen tan sols una sèrie de dades. És a dir, si tenim dades de diferents productes al llarg d’uns mesos, en un gràfic circular només podem mostrar o un producte al llarg del temps o tots els productes en un mes concret.

De la mateixa manera que als tipus de gràfics treballats als capítols anteriors, és important tenir present que primerament haurem de seleccionar les dades que han de sortir reflectides. Podem seleccionar, entre altres coses, el tipus de gràfic que volem crear, el títol, els rètols de les sèries i dels eixos, etc.

Un cop s’ha creat el gràfic, podrem modificar-lo segons les nostres necessitats.

Activitat

Obrir el full de càlcul ex10n1_u03_act03_fitxer.xlsx i realitzar els següents punts:

 1. A partir de les dades de la taula que es mostra al full de càlcul, realitzar un gràfic circular que mostri la distribució d’efectius en percentatges per departament. Per fer-ho, utilitzar el rang de dades A1:B12.
 2. Les característiques del gràfic han de ser les que s’indiquen a continuació:
  • Model circular amb efecte 3D.
  • El títol del gràfic serà: “Distribució d’efectius per departaments” i s’ha de mostrar per sobre del gràfic.
  • Mitjançant un model de presentació, afegir per a cada porció del gràfic el valor que representa com a percentatge.
  • Aplicar un dels estils de gràfic predeterminats per Ms Excel.
  • Modificar l’orientació del gràfic amb un gir de X a 90º.

Per resoldre l’activitat consulta els recursos de la zona dreta.

RECURSOS

Per resoldre l'activitat proposada pots consultar la teoria relacionada i visualitzar el vídeo tutorial per la resolució de l'activitat.

Gràfics circulars

Tutorial

Per visualitzar el tutorial correctament, és necessari activar l'opció per veure'l en pantalla complerta.