Representació gràfica de les dades

2. Gràfics de barres

Els gràfics de barres s’utilitzen per mostrar xifres individuals que en determinats moments il·lustren comparacions entre les diferents dades. Igual que els gràfics de columnes, comparen diferents punts d’un conjunt de dades en una o vàries sèries de dades.

Per crear un gràfic amb Ms Excel, és important recordar que primerament haurem de seleccionar les dades que han de sortir reflectides. Podem seleccionar, entre altres coses, el tipus de gràfic que volem crear, el títol, els rètols de les sèries i dels eixos, etc.

Un cop s’ha creat el gràfic, podrem modificar-lo segons les nostres necessitats.

Activitat

Obrir el full de càlcul ex10n1_u03_act02_fitxer.xlsx i realitzar els següents punts:

  1. A partir de les dades de la taula que es mostra al full de càlcul, realitzar un gràfic de barres que representi el nombre d'efectius per departament. Per fer-ho, utilitzar el rang de dades A1:B12.
  2. Les característiques del gràfic han de ser les que s’indiquen a continuació:
    • Model de barres agrupades.
    • El títol del gràfic serà: “Evolució d’efectius per departament” i s’ha de mostrar per sobre del gràfic.
    • Aplicar al gràfic un model de presentació de gràfics que inclogui la llegenda a la part inferior.
    • Aplicar un dels estil de gràfic predeterminats per Ms Excel.

Per resoldre l’activitat consulta els recursos de la zona dreta.

RECURSOS

Per resoldre l'activitat proposada pots consultar la teoria relacionada i visualitzar el vídeo tutorial per la resolució de l'activitat.

Gràfics de barres

Tutorial

Per visualitzar el tutorial correctament, és necessari activar l'opció per veure'l en pantalla complerta.